کرج، بلوار ذوب آهن، ۱۰ متر مانده به تقاطع هفت تیر( چهار راه مصباح) تعمیرگاه تخصصی تکنو روژ 

اقای آرام صلواتی ⁦+989125347336⁩